7 مورد از فرآیند های ویندوز که می توانید بدون هیچ نگرانی آنها را متوقف کنید و عملکرد سیستم را افزایش دهید

admin 0 Comments

اجرای فرآیند ها بخشی اجتناب ناپذیر از ویندوز می باشند. برخی از آنها برای اجرای روان سیستم عامل ضروری هستند و باید به حال خود رها شوند. برخی دیگر از…

ادامه خواندن